چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۴:۲۶ ب.ظ

معرفی نامه کمیته آموزش های الکترونیکی

بشر در عصر امروز با پدید آمدن تکنالوژی معلوماتی و وارد شدن تکنالوژی در عرصه اطلاعات تمام بخش های زندگی نوین تحولات چشمیگری را متقبل شده است. مراکز آموزشی و پوهنتون ها با پدیده جدید تکنالوژی معلوماتی و آموزشی راه رشد و سیر ارتقایی خویش را به پیش گرفته اند. این پدیده آموزش را از حالت سنتی آن خارج ساخته و به آن رنگ و بوی خاصی بخشیده است. با اختراع کمپیوتر و به دنبال آن شبکه های انترنتی و وب جهانی در دهه اخیر قرن بیستم شیوه متفاوتی از آموزش و زمینه های آموزشی در اختیار محصلان و دانشجویان علم قرار گرفته است. این نوع آموزش مجموعه ای از استفاده تکنالوژی، ارتباطات، مفاهیم علمی- مسلکی وآکادمیک بر اساس معیار ها و استندرد های پذیرفته شده است که بر اساس نیاز ها، اهداف و واقعیت های موجود جوامع بشری شکل گرفته است. یادگیری به کمک تکنالوژی معاصر در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن می گذرد تغییرات چشمگیری در سطوح آموزشی و شیوه های آموزشی وارد نموده است. موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث نیز همگام با پدیده های معاصر در امر ترویج فرهنگ آموزش الکترونیک، کمیته آموزش الکترونیک را در سطح موسسه پایه گزاری کرده است.

لایحه وظایف کمیته آموزش های الکترونیکی

هدف: طرح، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش الکترونیکی در سطح مؤسسه.
• شناسایی اعضای کادر علمی علاقه مند به آموزش الکترونیک و ترغیب و تشویق آنان جهت استفاده از آموزش ها
• نیازسنجی آموزشی اعضایی کادر علمی، کارکنان و محصلان در زمینۀ آموزش الکترونیک؛
• برگزاری ورکشاپ های آموزشی در رابطه با اموزش های الکترونیکی برای اعضای کادر علمی؛
• شناسایی و تعریف پروژه های کاربردی در زمینه آموزش الکترونیک وتلاش در جهت اجرای پروژه¬ها؛
• تهیه و تدوین طرح های تحقیقی مرتبط با آموزش های الکترونیکی؛
• تشکیل کمیته ها کاری فرعی برحسب ضرورت و امکانات؛
• هماهنگی و اجرای وظایف به همکاری کمیته های فرعی؛
• ارایۀ گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه به معاونیت علمی و ریاست مؤسسه؛
• مستندسازی تمامی فعالیت های کمیته به منظور ارایۀ در ارزیابی های مؤسسه
• تشکیل جلسات منظم ماهوار مطابق به تقویم اکادمیک به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات جهت ایجاد هماهنگی در فعالیت¬¬ ها؛
• ایجاد زیرساخت های لازم جهت استقرار آموزش الکترونیک در مؤسسه؛
• تعامل با سایر مؤسسات و پوهنتون های داخل و خارج از کشور و توسعۀ هم کاری در زمینۀ آموزش الکترونیک؛
• سایر صلاحیت هایی که مطابق اساس نامه و طرزالعمل ها به کمیته محول می گردد.

چارت تشکیلاتی کمیته آموزشهای الکترونیکی