استقبال از محصلان جدیدالشمول

photo_2023-06-12_14-30-15

محفل خوشآمد گویی محصلان جدید الشمول سمستر بهاری سال تحصیلی 1402 روز یک شنبه مورخ 17/2/1402با حضور داشت هیئت رهبری مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث برگزار گردید.
در این مراسم که در تالار ادیتوریم مؤسسه برگزار گردید، نخست آیاتی از کلام¬الله مجید قرائت شد. بعداً پوهنیار نعمت¬الله «سروری» رئیس مؤسسه، حضور محصلان جدیدالشمول را خیر مقدم گفت و اضافه نمود: تاریخ و تمدن بشری مدیون خلاقیت محصلان جوان بوده و از شما محصلان عزیزی که جدیداً به این کانون علمی پیوسته اید، توقع می¬رود با مساعی و تلاش بیشتر از طریق دانش و عرفان خویش در رفاه و آسایش کشور خویش کوشا باشید. هم¬چنان محترم منصور «امینی» معاون امور محصلان، هنگام تشریح مقرره¬ی دوره¬ی لیسانس، در مورد سیستم کریدت، نصاب تحصیلی، چالش¬ها و امکانات و حقوق و مکلفیت¬های محصلان جدیدالشمول، توضیحات مفصلی ارایه نمود. در بخش دیگر الحاج فیروزاحمد صالح معاون امور مالی و اداری، بجای مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث، ضمن سخنان استقبالیه از محصلان جدیدالشمول، خواهان همکاری¬های متقابله شد و تأکید نمود که این کانون علمی به پیشنهادات، انتقادات و نظریات شما محصلان عزیز ارج فراوان قایل است.
در ختم مولوی سیدنجیب¬الله یک¬تن از محصلان، به نمایندگی از دیگران، از خدمات و فضای آرام و مساعد درسی مؤسسه امتنان و سپاسگزاری و برای هرگونه همکاری علمی و تحصیلی ابراز آمادگی نمود.