اشتراک در سمینار سه روزه دینی – علمی

whatsapp_image_2023-03-02_at_9.50.07_am_0

تعدادی از اساتید و کادر علمی موسسه تحصیلات عالی الغیاث در سیمینار سه روزه تحت عنوان (سیمینار دینی و علمی) که در پوهنتون هرات برگزار شده بود، شرکت نمودند، و از داشته های علمی و دینی این برنامه مستفید گردیدند.