اطلاعیه

12
#اطلاعیه
مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث در سمستر خزانی ۱۴۰۱ در دوبخش ذکور واناث در پوهنحی های حقوق وعلوم سياسي و شرعیات وعلوم اسلامی محصل می پذیرد. این مؤسسۀ برابر با نیازهای علمی جامعه متکی به ارزش های اسلامی و انکشاف فرهنگ ملی با پائین ترین فیس درسطح کشور در خدمت رشد شخصیت علمی جوانان وطن قرار دارد . مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث در بهترین فضای سبز، کتابخانه بزرگ، کلینیک حقوقی، ادیتوریم، مسجد شریف، ساختمان های تدریسی واداری، صنف های معیاری ومجهز در خدمت پیشرفت علمی شما عزیزان قرار دارد. فرصت اندک است. ثبت نام در دفتر مرکزی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۴ عصر ادامه دارد. آدرس بخش ذکور:سرک شیدایی جنب پستۀ کاریزک. آدرس بخش نسوان: گردۀ پارک ترقی –جاده ارباب زاده ها .