امتحان کانکور مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث اخذ گردید

۲۰۲۲۰۸۱۲_۱۱۰۳۱۲

امتحان کانکور خزانی 1401 مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث پیش از چاشت 21 اسد با حضور هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون هرات اخذ گردید.
در همایشی که به همین منظور برگزار گردید، الحاج شیخ الحدیث مولوی خداداد(صالح) بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث، ضمن ابراز موفقیت به مشمولان کانکور جایگاه تعالی آموزش و فضایل علمی و اخلاقی از دیدگاه اسلام را بر جسته ساختند و در روشنی آیات و احادیث مبارکه رسالت خطیر محصلان و نسل جدید را در آبادی، رفاه و خود کفایی کشور مورد تأکید قرار دادند.
سپس بکس سوالات با حضور مشترک هیئت محترم نظارت از امتحانات بازگردید و امتحان کانکور عمومی در هر دو بخش ذکور و نسوان در فضای آرام و مطمئین اخذ گردید.
هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی بعد از اطمینان از فضای نظم و دسپلین حاکم بر امتحان، اوراق مربوط را تأیید و امضاء نموده، از هیئت رهبری و کمیته برگزاری امتحانات مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث ابراز امتنان نمودند.