برگزاری سمینار ما حصل چهار روزه ” تفسیر و تشریح ساختار چارچوب تضمین کیفیت “

photo_2023-12-27_15-04-11

 جلسه مذکور با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع گردید و سپس محترم سرداراحمد احمدی هروی، آمر کمیته تضمین کیفیت مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث ” تفسیر و تشریح ساختار چارچوب تضمین کیفیت  از ابعاد مختلف را  که شامل مباحثی چون: کلیات تفسیر و تشریح ساختار چارچوب تضمین کیفیت، توضیحاتی راجع به چگونگی انجام پروسه بازنگری و اعتبار دهی پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی و در نهایت استماع نظریات اشتراک کنندگان مورد تحلیل، تشریح و واکاوی قرار گرفت، و در ادامه سمینار سوالاتی از جانب کارمندان و همکاران در خصوص محتویات ورکشاپ مطرح گردید که پاسخ های قناعت بخش و مثمر ثمری به آن داده شد.

نهایتا جلسه با رهنمودهای حکیمانه و عالمانه ریاست محترم موسسه و معاونیت علمی جمع بندی گردید و با دعائیه خیر خاتمه یافت.