برگزاری سیمینار اسلام و سیاست

photo_2023-06-12_14-37-17

سیمیناری تحت عنوان (اسلام و سیاست) از سوی پوهنحی شرعیات روز یک شنبه مورخ 21/3/1402 در سالون همایش های مؤسسه توسط محترم نورالحق خادمی رئیس پوهنحی شرعیات برای محصلان و کارمندان این مؤسسه برگزار گردید.
در این سیمینار که جمعی از استادان و کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث نیز حضور داشتند، نخست رئیس پوهنحی شرعیات در مقدمه گفتار خود به مفاهیم کلی سیاست اسلامی و سیکولاریزم غربی اشاره و اضافه نمود که منشاء عدالت و دادخواهی در اسلام از جایگاه بلندی برخوردار می¬باشد. وی با توضیح ابعاد گوناگون هر موضوع، ویژگی¬های خاص خدمات بدون تبعیض و امتیاز حاکمیت صدر اسلام و مراحل خاص آن تا دوران معاصر را بر شمرد و از خدمات سیدجمال¬الدین افغانی جهت بیداری ملل شرق و غرب و برتری حاکمیت اسلامی یادآوری نمود.