برگزاری سیمینار (تحفظ محیط زیست)

photo_2022-09-28_14-46-07

    سیمیناری تحت عنوان (تحفظ محیط زیست) از طرف کمیتۀ تحقیقات علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث توسط محترم نعمت الله سروری رئیس مؤسسه امروز چهار شنبه مورخ 06/07/1401 در تالار کنفرانس های علمی برای محصلان و استادان این مؤسسه برگزار گردید. در این سیمینار به مواردی چون: اهمیت محیط زیست؛ عناصر آلوده کنندۀ  و فعالیت های انسانی که باعث تخریب محیط زیست می گردد؛ اسناد حقوقی بین المللی و داخلی مرتبط به محیط زیست؛ وظایف سازمان ها و نهادهای حمایت کننده از محیط زیست در سطح بین المللی و داخلی، پرداخته شد. ضمن آن، بر توجه بیشتر عامۀ مردم و نهادهای داخلی و بین المللی به محیط زیست و عواقب ناگواری که حیات موجودات زنده را تهدید و ناشی از استفادۀ بی رویه کشورهای صنعتی و انسانها از منابعی طبیعی می باشد، تاکید صورت گرفت.

  در پایان، به اشتراک کنندگان فرصت داده شد تا پرسش های خود را به ارتباط موضوع مطرح  نمایند، که  از طرف استاد به تمام پرسش ها، پاسخ داده شد.