برگزاری سیمینار علمی (کاخ سخن و فن بیان)

photo_2022-10-26_13-19-35
کاخ سخن و فن بیان، عنوان سیمیناری بود که در دو روز از سوی مقام محترم ولایت هرات به همکاری ریاست مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث، به کارمندان بخش ملکی ولایت ارایه گردید.
این سیمینار که با قرائت دعائیه در یکی از تالارهای ساختمان ولایت برگزارشده بودبیست تن از کارمندان شرکت داشتند.
در نخست محترم نورالحق احمدی مدیر عمومی آموزش و ارتقای ظرفیت مقام ولایت، حضور شاملان سیمینار را خیر مقدم گفت واضافه نمود که به سلسلۀ سیمینارها ی علمی و آموزشی کارمندان، برنامه حاضر بتواند در تقویت استعداد های هنر سخنوری حاضران ممد و مؤثر واقع گردد.
متعاقباً استاد نعمت الله «سروری» رئیس مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث از طریق پروجکتور ابعاد، ارکان و عناصر مهم هنر سخنرانی را تشریح و تاکید نمود که سخنرانی در عصر حاضر در اثر گذاری و تغییر ذهنیت جامعه بسیار مهم است.
در جریان این برنامه علمی_آموزشی محترم نورالحق «احمدی»، خان محمد «فراهمل» معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث و محترم احمدی هروی آمر تضمین کیفیت این مؤسسه توضیحات لازم در خصوص جایگاه کلیدی فن سخنرانی ارایه نمودند.
در بخش دیگر که به وسیله محترم رمضان محمدی آمر تعیلمات اسلامی پوهنحی شرعیات گردانندگی میشد شاملان حاضر در جریان جلسۀ سیمینار سوالاتی مطرح که از سوی استاد «سروری» پاسخ ارایه گردید.
در اخیر نمایندگان گروپ های شامل سیمینار هر کدام به مدت دو دقیقه به عنوان سخنران عقب میز خطابه قرار گرفتند که از سوی مسؤلان مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث مورد ارزیابی و تشویق قرار گرفت.
در قسمت پایانی مراسم تصدیق نامه های شاملان سیمینار توسط محترم مولوی محمد طیب «نجات» رئیس دفتر مقام ولایت هرات و محترم نورالحق احمدی و هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث به شاملان سیمینار (کاخ سخن و فن بیان) توزیع و تفویض گردید.
گزارش می افزاید که در طی سال روان تحصیلی این دهمین سیمینار علمی _ آموزشی و برنامه های تحقیقاتی است که از سوی مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث به هدف بلند بردن سطح دانش و توانایی علمی_آموزشی مخاطبان اجرا شده است.