برگزاری سیمینار محیط زیست

photo_2022-10-01_14-39-45

    مؤسسة تحصیلات عالی الغیاث به سلسله نشر سیمینار های علمی- آموزشی خود، امروز شنبه ۹ میزان نیز سیمیناری را تحت نام(تحفظ محیط زیست) در بخش نسوان این مؤسسه ارایه نمود.
ابتدا با قرائت آیاتی چند از قرآنکریم توسط یکتن از خواهران، محترم مولوی هبت الله فاضلی مسئول بخش نسوان صحبت نموده، ورود جدید الشمولان پوهنحی های شرعیات وحقوق را خیر مقدم گفت و از هر گونه همکاری در رشد وتعالی میزان دانش آنها اطمینان داد. ایشان در رابطه به سیمینار امروزی نقش محیط زیست را بسیار مهم خواند و مبارزه با آلودگی های محیط زیست را یک وظیفة اخلاقی وهمگانی دانست.
همچنان محترم خان محمد فراهمل معاون علمی مؤسسه در رابطه با جایگاه کلیدی محیط زیست صحبت واز شمولیت محصلان جدید استقبال نمود و از تغییرات نا گهانی اقلیمی هشدار داد.
در اخیر استاد نعمت الله سروری رئیس مؤسسه ضمن ابراز همکاری با محصلان جدید و سایر منسوبان بخش نسوان به ارایة بخشها وجزئیات عناصر زیست محیطی پرداخته واز طریق سلاید ها عوامل اثرگلذار وتخریب محیط زیست و اسباب جلوگیری از بدتر شدن محیط زیست را به تفصیل تشریح نمود.
استاد سروری گفت: عامل درجه یک در این میان تخریب لایة اوزون در منطقة استرا توسفیر می باشد که باید هر چه زود تر سوخت های فوسیلی به انرژی های تجدید پذیر مبدل گردد.
مراسم این سیمینار با قرائت دعائیه خاتمه یافت.