برگزاری مسابقه محکمه تمثیلی

IMG_1118
  • Untitled
  • photo_2022-02-05_13-33-36
  • photo_2022-02-05_13-33-36 (2)
  • photo_2022-02-05_13-33-32
  • IMG_1268
  • IMG_1265
  • IMG_1261

برنامۀ مسابقۀ محکمۀ تمثیلی میان محصلین صنوف چهارم فقه و قانون و تعلیمات اسلامی با حضور داشت داوران و مسؤلین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث در روز پنج شنبه مورخ 14/11/1400 در تعمیر کلینیک حقوقی مؤسسه برگزار گردید.

در این رقابت  3 تیم اشتراک کرده بودند (تیم فقه و قانون صبح، تیم فقه و قانون بعد از ظهر و تیم تعلیمات اسلامی صبح) که هر یک از تیم ها آمادگی کامل برای تمثیل در رسیدگی قضایی به یک قضیۀ حقوقی را داشتند و وظایف شان را به عنوان هیئت قضایی، وکیل، حارنوال، منشی، پولیس و اهل خبره خوب اداء نمودند.

بعد از اجرای برنامۀ محکمۀ تمثیلی توسط هر سه تیم، داوران بر اساس فورم ارزیابی و معیارهای مورد نظر، برای اجرای هر یک از تیم ها نمراتی را لحاظ و اعلان نمودند، که در این میان تیم فقه و قانون صبح برندۀ مسابقه از طرف هئیت داوران اعلان گردید.

در این برنامه هیئت داوران (استاد خداداد خیر اندیش، استاد ضیاءالدین نعمتیار و استاد محمد رفیع دولتی) هر یک بر اهمیت کارهای عملی و تجربی محصلان در دورۀ تحصیل، نکات کلیدی که حایز نمره در چنین رقابت های می شود؛ تقویت برنامه های تجربی و عملی برای محصلان و آماده شدن برای شرکت محصلان در برنامه های منطقه ای و بین المللی تاکید نمودند.

معاون علمی موسسه محترم خان محمد فراهمل نیز در سخنان خویش از مهیا کردن زمینه ها و بستر های بیشتر برای اجرای برنامه های عملی و تجربی محصلان و همچنان پلان های که در آینده برای اجرای چنین برنامه های در سطح ملی و بین المللی و مشارکت دادن محصلان این موسسه در رقابت های مذکور وجود دارد را یاد آور شدند.

همینطور حاجی فیروز احمد صالح نمایندۀ مؤسس موسسۀ تحصیلات عالی الغیاث از آمادگی ها برای حمایت از چنین برنامه ها و طرح های که از طرف هیئت رهبری پوهنتون و محصلان برای ارتقای توانایی و ظرفیت علمی و تجربی این مؤسسه وجود دارد، اعلام نمود و بیان داشت که در قسمت زمینه سازی، بستر سازی و انکشاف امور علمی، تحقیقی و تجربی همراه محصلان خواهد بود.

برنامه با اهدای تقدیرنامه برای اعضای تیم برنده و هیئت داوران از سوی هیئت رهبری مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث خاتمه یافت.