برگزاری ورکشاپ(تکنالوژی ومأخذ نویسی علمی)

1

ورکشاپی تحت عنوان (تکنالوژی و مأخذ نویسی علمی) توسط رئیس پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی، محترم نورالحق خادمی برای استادان و کارمندان مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث در روز سه شنبه مورخ 27/7/1401 در سالون جلسات این مؤسسه برگزار گردید. در این ورکشاپ انواع و روش های مأخذ نویسی (APA, Chicago, GB7714, Gost-name short, Harvard-anglia, IEEE, MLA, SIST و Turabian) و ابزارهای که در برنامه آفیس، سربرگ(References) به این منظور وجود دارد را بطور نظری و عملی آن به تمام حاضرین در ورکشاپ آموزش داده شد.

در پایان ورکشاپ، ضمن تبادل پرسش ها و پاسخ های مرتبط به موضوع میان حاضرین و استاد برنامه، محترم نعمت الله سروری رئیس مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث، برگزاری چنین ورکشاپ های را برای کادر علمی نهادهای تحصیلی که همیشه با تحقیق و پژوهش سروکار دارند را ضرورت حتمی دانست و حمایت خود را از چنین برنامه های ابراز داشت. همینطور، محترم خان محمد فراهمل معاون علمی این مؤسسه بیان داشتند که فراگیری ظرفیت های موجود در تکنالوژی نوشتاری و بکار گیری آن در هنگام ضرورت، دقت و سرعت کار را مضاعف و به زیبایی و اعتبار متن و نوشته های علمی می افزاید. ورکشاپ امروز را سهولتی لازم در عرصۀ (مأخذ نویسی نوشته های علمی) برای کادر علمی نهادهای تحصیلی ارزیابی نمود و آن یک دستاورد علمی برای کادر علمی این مؤسسه دانست.