برگزاری ورکشاپ(چگونگی تهیه، تدوین و دفاع از مونوگراف)برای محصلان بخش نسوان

photo_2022-10-11_14-42-10

به تعقیب ورکشاپ های ارتقای ظرفیت محصلان مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث، امروز سه شنبه مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۱ ورکشاپی تحت عنوان(چگونگی تهیه، تدوین و ارایه مونوگراف) برای محصلان بخش نسوان به منظور آگاهی دهی، کسب معلومات، ارتقای مهارت نگارش و دفاع از مونوگراف توسط خان محمد فراهمل معاون علمی این مؤسسه برگزار گردید. طی این ورکشاپ یک روزه مباحثی نظیر چگونگی تهیه و تدوین پروپوزل(پیشنهاد تحقیق)؛ نگارش محتوای مونوگراف و ارایه(دفاع) مونوگراف یا پایان نامۀ تحصیلی به بررسی گرفته شد. همینطور، محصلان با اهداف تحقیق، نگارش و دفاع از محتوای مونوگراف و مسئولیت های اساتید راهنما، محصلان و داوران در قبال همکاری ها و راهنمایی های که محصلان به ارتباط روند نگارش و جلسه دفاعیه دارند بحث صورت گرفت.

ضمن این ورکشاپ محترم انور الحق خادمی رئیس جدید پوهنحی شرعیات توسط محترم نعمت الله سروری رئیس مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث به محصلات معرفی گردید، و در پایان به محصلان فرصت لازم داده شد تا سوالاتی را به ارتباط موضوع از استاد برنامه داشته باشند و  در نهایت ورکشاپ با دعائیه ای خاتمه یافت.