برگزاری ورکشاپ(چگونگی تهیه، تدوین و دفاع از مونوگراف)

photo_2022-10-10_11-46-47

به سلسلۀ برگزاری سیمینارها و ورکشاپ های ارتقای ظرفیت محصلان، اینک ورکشاپی تحت عنوان(چگونگی تهیه، تدوین و ارایه مونوگراف) امروز دو شنبه مورخ 18/7/1401 به منظور آگاهی دهی و کسب معلومات و ارتقای مهارت نگارش و دفاع از مونوگراف توسط خان محمد فراهمل معاون علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث برای محصلان این موسسه برگزار گردید. طی این ورکشاپ یک روزه محصلان با چگونگی تهیه پروپوزل(پیشنهاد تحقیق)؛ نگارش محتوای مونوگراف و ارایه(دفاع) مونوگراف آشنایی و مهارت های لازم را کسب نمودند. ضمن آن با اهداف تحقیق، نگارش و دفاع از محتوای مونوگراف و مسئولیت های اساتید راهنما، محصلان و داوران در قبال همکاری ها و راهنمایی های که محصلان به ارتباط روند نگارش و جلسه دفاعیه دارند بحث صورت گرفت.

در این ورکشاپ علاوه بر محصلان و اساتید، کارمندان این مؤسسه نیز شرکت نموده بودند، که در پایان به محصلان فرصت لازم داده شد تا سوالاتی را به ارتباط موضوع از استاد برنامه داشته باشند و  در نهایت ورکشاپ با دعائیۀ خاتمه یافت.