برگزاری ورکشاپ تضمین کیفیت

photo_۲۰۲۳-۰۶-۱۲_۱۰-۳۵-۰۴

ورکشاپ آموزشی تحت عنوان (تفسیر معیارهای تضمین کیفیت) در سالون همایش های مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث به روز یک شنبه مورخ 21/3/1402 برای محصلان و کارمندان مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث از طرف کمیتۀ تضمین کیفیت این نهاد برگزار گردید.
در این سیمینار که در تالار ادیتوریم مؤسسه برگزار شد، محترم خان¬محمد فراهمل، معاون علمی مؤسسه، ابعاد و اهمیت تضمین کیفیت و اعتباردهی را در روند تحصیلات عالی تشریح و دیدگاه وزارت محترم تحصیلات عالی را در این خصوص مورد تأکید قرار داد، همچنان اهمیت عبور از مراحل سه¬گانه تضمین کیفیت را در روند اصلاحات علمی و تحصیلی بسیار حیاتی تلقی نمود. سپس محترم سردار احمد احمدی هروی آمر تضمین کیفیت جزئیات مرحلۀ اول که شامل 11 معیار اصلی و 49 معیار فرعی می¬گردد با توضیحات لازم را برای محصلان و کارمندان مؤسسه ارایه نمودند.