برگزاری ورکشاپ : معرفی مکتب الشامله و جایگاه آن به حیث یک منبع مطالعاتی

photo_2023-09-27_14-32-21

به تعقیب ورکشاپ های ارتقای ظرفیت برای کارمندان و استادان مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث، امروز چهار شنبه مورخ 26/ 6/ 1402 ورکشاپی تحت عنوان(معرفی نرم ابزار کاربردی مکتب الشامله) برای تمام کارمندان و استادان به منظور آگاهی دهی، کسب معلومات، ارتقای مهارت تحقیق و جستجو در منابع آنلاین توسط نورالحق خادمی رئیس پوهنحی شرعیات برگزار گردید. طی این ورکشاپ یک روزه مباحثی نظیر معرفی کلی برنامه، معرفی فهرست مطالب مکتب الشامله، چگونگی جستجو در برنامه، معرفی بخش های مهم آن، دانلود و آپلود نوشتارها و منابع، چگونگی کاپی برداری از منابع ، معرفی گزینه های مهم و کاربردی در برنامه و چگونگی استفاده از شناسه ها در مکتب الشامله، بحث و ارایه گردید.
در این ورکشاپ، تمام کارمندان اداری، استادان و هیئت رهبری مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث، همینطور مهمانانی نیز از مدرسۀ غیاثیه حضور داشتند. در پایان به محصلان فرصت لازم داده شد تا سوالاتی را به ارتباط موضوع از استاد برنامه داشته باشند و در نهایت ورکشاپ با دعائیه ای خاتمه یافت.