پیام تبریکی فرارسیدن ماه مبارک رمضان

66666666666

مؤسسه تحصیلات عالی  الغیاث حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادتهای عاشقانه، نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض مینماید.