تجلی وسطیت اسلام در مذهب حنفی

FB_IMG_1575870993584

سمینار علمی تحقیقی با عنوان تجلی وسطیت اسلام در مذهب حنفی با حضور شخصیتهای عالم و بزرگوار دینی و مذهبی در سالون کنفرانسهای موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث تدویر یافت.
این سمینار علمی که با همکاری پوهنتون هرات و موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث و با اشتراک علماء و اساتید هردو پوهنتون برگزار شد،هدف آن بررسی ابعاد و اندیشه های امام الائمه حضرت ابوحنیفه(رح) پیرامون اندیشه میانه روی و وسطیت بود با ارایه چند مقاله علمی از علماء و اساتید پوهنتون ادامه یافت.قابل یادآوری است که در ضمن این سمینار علمی یک روزه از دو اثر گرانبهای شیخ الحدیث الحاج مولوی خداداد صالح با عناوین (شرح اذکار نووی و آداب الشریعه) رو نمایی و برای حاضرین در سمینار به طور تحفه یک جلد ازین دو اثر توزیع گردید.