تفاهم نامه همکاری بین الغیاث و پوهنتون هرات

FB_IMG_1572800045503

امضاء تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث و پوهنتون هرات.
روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ در دیدار که هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث با هیئت رهبری پوهنتون هرات داشتند روی همکاری های هر دو نهاد آکادمیک بحث صورت گرفته و دیدگاه ها و نظریات هردو جانب مورد کندو کاو قرار گرفت و در پایان تفاهمنامه دو جانبه همکاری در بخش های مختلف مابین این دو نهاد علمی به امضاء رسید.
و بالله التوفیق