ثبت نام جریان دارد

نهایی که تاریخ آن 27 اسد است

موسسه تحصیلات عالی الغیاث جذب محصلان جدیدالشمول را با در نظر داشت وضعیت اقتصادی در رشته های حقوق و شرعیات می پذیرد. وعده ما ۲۰ اسد
بر اساس حکم وزارت محترم تحصیلات عالی، فارغین صنوف چهاردهم رشته های مدارس دینی و دارالعلوم ها، می توانند در پوهنحی های شرعیات، حقوق وعلوم سیاسی ثبت نام و ادامه تحصیل بدهند، مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث این فرصت را برای علاقه مندان مهیا میسازد.