چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۵:۲۱ ب.ظ

 

سید یدالله «گوهری »: رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی
تحصیلات : ماستر حقوق خصوصی

معرفی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی:

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در چارچوب مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث زیر نظر وزارت تحصیلات عالی به عنوان یک نهاد علمی – تخصصی در جهت ترویج فرهنگ حاکمیت قانون و تربیه کادرهای مسلکی (حقوقدانان)، سیاستمداران، قضات، حارنوالان، وکلای مدافع، کارکنان اداره خدمات ملکی در تاریخ 13/4/۱۳۹۰ خورشیدی با پذیرش (۷۰) محصل از طبقه ذکور و اناث  به همت شیخ الحدیث الحاج مولوی صاحب خدا داد «صالح» تاسیس و افتتاح گردید. دوره تحصیل به منظور دریافت مدرک لیسانس در این پوهنحی هشت سمستر (چهار سال) تحصیلی را احتوا می¬نماید. این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت میباشد که عبارت اند از دیپارتمنت قضائی حارنوالی و اداری دیپلماسی. محصلانی که وارد این پوهنحی می گردند دروس خویش را از سمستر اول به شکل تخصصی قضایی  و اداری دیپلماسی ادامه تحصیل می دهند.

امور اداری و درسی این پوهنحی توسط ریاست، معاونیت، مدیریت تدریسی، مدیریت اجرائیه، دیپارتمنت ها و کلینیک حقوقی، همین¬طور کمیته¬های نظم و دسپلین، انکشاف نصاب و تحقیقات انجام می شود. با وجود این¬که سال های اندکی از تاسیس این پوهنحی می¬گذرد، پوهنحی مذکور توانسته است جایگاه خویش را در جامعه آکادمیک و علمی کشور تثبیت نماید و دست آوردهای چشم گیری را حاصل نموده است. و تا سال (1398) به تعداد ( 866) محصل از طبقه ذکور و اناث فارغ گردیده است. فارغان این پوهنحی در نهاد های دولتی و غیر دولتی نظیر ریاست های مختلف محاکم، حارنوالی ها، ادارات دولتی و خصوصی و… ایفای وظیفه می نمایند. همینطور برای سال 1399 به تعداد (403) محصل برحال و (27) استاد کادر علمی به سویۀ دکتور، ماستر و لیسانس اعم از طبقۀ ذکور و اناث امور علمی و تحصیلی این پوهنحی را به پیش می برند.

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی از همان ابتدا تأسیس این مؤسسه صنوف مختلفه ذکور و اناث از همدیگر تفکیک نموده و جذب وعلاقه بییشتر طبقه اناث در این مؤسسه نماینگر جنبه مثبت ایجاد این بخش می باشد. امکانات و خدماتی چون ترانسپورت رایگان اعم برای محصلان و استادان، کتابخانه مجهز با کتابهای تخصصی و کلنیک حقوقی برای مشاوره حقوقی برای محصلان در این پوهنحی وجود دارند.