چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۳:۳۴ ب.ظ

پیام ریاست

مهم ترین وظایف پوهنتون ها آموزش، تحقیق، کارهای فرهنگی و کارآفرینی در مسیر توسعه پایدار است. دستیابی به جایگاه مناسب علمی در منطقه یکی از اهداف مسئوولین کشور است که پوهنتون ها از جمله مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث نیز در این مسیر مسئوولیتهای مهمی برعهده دارد.
این موسسه، اولین دهه فعالیت خود را پس از توسعه کمی، نهادینه کردن آموزش‌های کیفی و ترویج تحقیقات، همگام با پوهنتون های پیشرفته کشور در مسیر کارآفرینی حرکت می‌کند و تلاش دارد در زمره پوهنتون‌های مطابق به معیارهای وزرات تحصیلات عالی کشور قرار گیرد و نقش جدی ‌تری در ایجاد اشتغال، توسعه و خلق ارزشهای اجتماعی ایفا نماید. بی شک توسعه و ارتقاء کیفیت پوهنتون ها و آماده کردن زمینه های کاری برای محصلین عزیز از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، محصیلین عزیز و کارمندان این موسسه نیاز است.
موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث در بخش های مختلف آموزشی و تحقیقی شاهد بالندگی نسل های متعددی می باشد. تأسیس کتاب خانه بزرگ، تأسیس مرکز علمی و تحقیقی با داشتن محقیقین به سویه دوکتور و ماستر، ایجاد کدر علمی با اساتید ورزیده، داشتن محیط سالم با فضای سبز و آب هوای تمیز و دیگر امکانات مطابق به معیار های ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی از اهداف مهم این موسسه علمی می باشد که خوشبختانه موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث در این زمینه ها نیز خوش درخشیده است. بی تردید موفقیت در زمینه های یاد شده میسر نخواهد شد مگر با حضور محصلین سرفراز، اساتید توانا و کارمندان دلسوز. به حول و قوه الهی با اعتقاد به اصل خود باوری، امید وار به توسعه و سازندگی با اعتماد به نفس ملی و علمی در کنار یک دیگر در مسیر توسعه و پیشرفت کشور اسلامی گام برمی داریم.

نعمت الله سروری :رئیس موسسهّ
تحصیلات :ماستر حقوق عمومی

معرفی ریاست مؤسسه:

ریاست مؤسسه مرکز رهبری و مدیریت تمام امور علمی، آموزشی و اداری مؤسسه می باشد که امور محوله توسط یک رئیس، یک منشی و یک مدیر تحریرات به پیش برده می شود. هدف ریاست مؤسسه انسجام و هماهنگی امور علمی، آموزشی و اداری در موسسۀ تحصیلات عالی الغیاث است. رئیس مؤسسه مسؤول مدیریت و رهبری پرسونل تحت اثر،  نظارت و کنترول از امور مالی و اداری موسسه، نظارت و کنترل از اجراآت قوانین، لوایح و فیصله ها در ادارات مربوطه، نظارت و کنترل از امور آموزشی، تدریسی و تحقیقاتی در مؤسسه، نظارت و کنترل از پروسه امتحانات سمستروار و امتحانات کانکور، اتخاذ تدابیر و فراهم آوری تسهیلات جهت بهبود وضع تحصیلی، تایید یا رد تقرری، ترفیع، تقاعد و انفکاک کادر علمی و اداری و ایجاد روابط علمی، آموزشی و فرهنگی با مؤسسات و پوهنتون های داخلی و خارجی می باشد.

کتلاگ مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث