سمینار علمی آموزشی اصول و فن سخنرانی در محیط اکادمیک برگزار شد

photo_2022-02-07_13-02-02
  • photo_2022-02-07_13-05-12
  • photo_2022-02-07_13-07-48
یکی از رسالت های پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی نهادینه کردن مهارت ها و تقویت اعتماد به نفس محصلان در ارایۀ داشته های علمی آنها می باشند.به این منظور، سمیناری تحت عنوان (اصول و فن سخنرانی در محیط اکادمیک) توسط خواهر ما استاد محترمه انیسه حسن زاده روز چهار شنبه مؤرخ 13/11/1400 در بخش نسوان موسسه تحصیلات عالی الغیاث برای محصلات این بخش برگزار گردید. مباحث عمده ای این سیمینار علمی آموزشی شامل آشنایی با فن سخنرانی، اهمیت سخنرانی در محیط های اکادمیک؛ راه کار های تقویت فن سخنرانی؛ اصول و قواعد یک سخنرانی خوب و چگونگی ارایۀ کنفرانس علمی در محیط علمی و اکادمیک بودند،که محصلات و استادان با حضور پر رنگ خود استفاده لازم را از سیمینار بردند.