چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۵:۲۷ ب.ظ

نورالحق (خادمی) رئیس پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی 
مقطع تحصیلی  ماستر فقه و قانون
نورالحق (خادمی) رئیس پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی مقطع تحصیلی ماستر فقه و قانون

معرفی پوهنحی شرعیات وعلوم اسلامی:

پوهنحی شرعیات به عنوان یک نهاد تحصیلی در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ خورشیدی مطابق به۲۰۱۰ میلادی با همت جمعی از اساتید ، و حمایت مقام محترم مؤسس و با پذیرش “۲۰۰” محصل از طبقه ذکور و اناث تأسیس و افتتاح گردید و از زمان تأسیس الی ۱۳۹۸ بیش از ۲۰۰۰ محصل اعم از ذکور و اناث فارغ التحصیل رشته های فقه و قانون و تعلیمات اسلامی را به جامعه اسلامی تقدیم نموده است. دوره تحصیل به منظور دریافت مدرک لیسانس در این پوهنحی هشت سمستر “چهارسال”و ۱۴ اختصاصی دو سال را احتوا می نماید.

امور اداری و درسی این پوهنحی توسط ریاست، مدیریت تدریسی، مدیریت اجرائیه، دیپارتمنت ها و کلینیک حقوقی، به پیش برده میشود. درحال حاضر این پوهنحی دارای دیپارتمنت های فقه وقانون و تعلیمات اسلامی میباشد، که به تعداد ۸۳۸ نفر محصل تحت نظر (۳۳) تن استاد (۶تن اناث و ۲۷تن ذکور) در دیپارتمنت های فوق الذکر مصروف تدریس میباشند. همینطور کمیته های نظم و دسپلین، انکشاف نصاب و کمیتۀ تحقیقات امور مربوطه را در این پوهنحی به پیش می برند.

پوهنحی شرعیات وعلوم اسلامی در سال ۱۳۹۹ مجموعاً در حدود ۸۳۸ محصل مشغول به تحصیل در صنوف مختلف دارد. این محصلان توسط دو دیپارتمنت مورد تدریس و راهنمایی قرار می گیرند. تمامی محصلان از دو رشته فقه وقانون و تعلیمات اسلامی فارغ التحصیل می شوند. تمامی امکانات موجود در پوهنحی به صورت کاملا عادلانه در دسترس تمامی محصلان اعم از ذکور و اناث بدون درنظر داشت جنسیت قرار می گیرند.

پوهنحی شرعیات دارای بخش های اصلی چون صنوف مجهز به چوکی، پروجکتور، میز خطابه و دیگر امکانات صنفی، دیپارتمنت هایی مجهز به الماری، میز، چوکی و امکانات مورد نیاز، کتابخانه ای مجهز به الماری های پیشرفته، میزهای مطالعه و حدود ۵ هزار جلد کتب مربوط به رشته های مختلف است. اتاق های مطالعه محصلین، اتاق های محاکم تمثیلی، اتاق کفرانس های علمی و مرکز اینترنت با امکانات لازمه بصورت مشترک میباشد. همینطور خدمات ترانسپورتی رایگان اعم برای محصلان و استادان همه روزه وجود دارد.