طرح جدید تهیه، تدوین و دفاع مونوگراف

photo_2022-05-26_12-20-33

سیمیناری تحت عنوان چگونگی تطبیق و اجرای طرح جدید تهیه، تدوین و دفاع مونوگراف، برای روسای پوهنحی ها، آمرین دیپارتمنت ها و کادر علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث در تاریخ 3/3/1401 توسط خان محمد فراهمل معاون علمی مؤسسه برگزار گردید. در این سیمینار علاوه بر طرح جدید، چگونگی تکمیل فورم های (M1,M2,M3) و فورم M4  (رهنمود تهیه و تدوین پروپوزل و مونوگراف) نیز ارایه گردید. قرار است سیمینار مذکور از طرف مسئولین پوهنحی ها برای محصلان سمستر هفتم و هشتم نیز برگزار گردد.