فصل نامه علمی پژوهشی

1221

شماره اول و دوم فصل نامه علمی پژوهشی موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث به نشر رسید.این فصلنامه علمی پژوهشی دارای مقالات ارزشمند و مهمی از اساتید این موسسه بوده که به اثر سعی و کوشش این عزیزان به زیور چاپ آراسته و به دسترس علاقه مندان علم و دانش قرار گرفته است.