مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث، از محصلان جدید الشمول سمستر خزانی سال ۱۴۰۲ استقبال نمود.

photo_2023-09-09_15-28-52 (2)

در ابتدا مراسم بعد از تلاوت آیاتی از قرآنکریم، الحاج فیروز احمد «صالح» معاون مالی و اداری مؤسسه ضمن مراتب خوش­آمدگویی به محصلان جدید، در مورد امکانات، بخش­ها و نظام اداری و تدریسی معلومات داد و خواهان هماهنگی و تلاش مؤثر در بلندبردن ظرفیت­های علمی و تدریسی محصلان شد.

در بخش دیگر سید یدالله گوهری رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی برنامه دورۀ لیسانس وزارت محترم تحصیلات عالی را برای رهنمایی محصلان جدید تشریح و بهبود کیفیت تدریس و تلاش بیشتر محصلان در پیشبرد امور علمی را یک هدف عمدۀ مؤسسه خواند.

در ادامه سردار احمد احمدی هروی آمر کمیته تضمین کیفیت ارزش­های موارد 11 گانۀ تضمین کیفیت را تشریح و بر اهمیت ارتقای کیفیت تدریس تأکید نمود.

در جریان محفل که هیئت رهبری، استادان، کارمندان و محصلان در تالار کنفرانس­های مؤسسه حضور داشتند، پوهنیار نعمت الله «سروری» رئیس مؤسسه سیمینار آموزشی تحت عنوان «ضرورت مبارزه با مواد مخدر» را با ابعاد و فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین در این خصوص را ارایه و مراسم با قرائت دعائیه حوالی ظهر اختتام یافت.