محفل تقدیر از اول نمره ها و استادان برتر سال

photo_2022-11-17_11-25-11

محفل با شکوی که به منظور تقدیر از محصلان نخبه و زحمت کش و استادانی که در نتیجه ارزیابی ها به حیث استاد برتر تشخیص شده بود، روز دو شنبه مورخ 23/8/1401 در بخش نسوان مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث برگزار گردیده بود، با آیاتی از کلام الله مجید توسط یکی از محصلات قاری این نهاد آغاز گردید. در این محفل محترم استاد هبت الله فاضلی و خان محمد فراهمل معاون علمی این مؤسسه بر جهد و تلاش محصلان در کسب علم و دانش و تقویت قوه تشخیص در محصلان ایراد سخن نمودند. طی این محفل محترم سردار احمد احمدی هروی آمر کمیتۀ تضمین کیفیت این نهاد، به معرفی کمیتۀ تضمین کیفیت در نهاد، رسالت این کمیته در راستای ارتقای کیفی خدمات تحصیلی و به تشریح معیارهای یازده‌گانه تضمین کیفیت پرداخت و معیارهای یازده گانه را بطور مفصل با جزئیات آن(معیارهای فرعی) برای محصلات توضیح و تشریح نمود.
محصلاتی که در طی سال 1401 در عرصۀ کسب علم و پیش برد امور درسی از خود شایستگی بخرج داده و توانسته اند بیشترین نمرات را کسب نمایند از طرف هیئت رهبری مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث تقدیر و برای شان آرزوی موفقیت در عرصه های کسب علم و خدمتگزاری به جامعه گردید. همینطور از استادانی که از دید محصلان و ارزیابی های کمیتۀ تضمین کیفیت به عنوان بهترین استاد تشخیص شده بود نیز تقدیر و تمجید گردید. و در پایان، محفل با دعائیه توسط محترم مولوی هبت الله فاضلی خاتمه یافت.