چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۵:۱۱ ب.ظ

معرفی معاونیت علمی

معاونیت علمی در چارچوب مؤسسۀ تحصیلات عالی اسلامی الغیاث با ساختاری متشکل از معاون علمی و یک منشی، نقش طراحی، رهبری، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی تمام برنامه­های تحصیلی، تحقیقی و اکادمیک در سطح مؤسسه را دارد. 

معاون علمی مسؤول جهت­دهی و هماهنگی تمام امور اکادمیک و علمی، تقرر و انفکاک کادر علمی، نظارت از کارکرد امور تحقیقاتی، نشراتی و کتابخانه­ای، ارایۀ طرح­ها و پلان­های انکشافی و نظارت کامل بر تطبیق لوایح، مقررات و قوانین نافذه در کشور، باالاخص اسناد قانونی وزارت تحصیلات عالی در سطح پوهنحی­ها، دیپارتمنت­ها، مدیریت­ها و کمیت­های مربوطه و همین­طور مسؤول ایجاد روابط علمی و تحقیقی با نهادهای دیگر ملی و بین­المللی می­باشد.

معرفیاسم و تخلص: خان محمد فراهمل
زادگاه: ولایت فراه
تحصیلات: ماستر حقوق بین الملل

وظایف

مدیر بخش آموزشی امور جوانان در آمریت جوانان ولایت هرات(۲۰۰۹ – ۲۰۱۰م)، راپورتر مجله امید جوان، یونسف(۲۰۰۸ – ۲۰۰۹م)، استاد در دارالمعلمین استاد ریاض (۲۰۱۰-۲۰۱۴م)، استاد هدایت حسینی(۲۰۱۴ – ۲۰۱۵م)، پوهنتون اشراق(۲۰۱۸م)، پوهنتون دولتی هرات(پوهنحی شرعیات- ۱۳۹۸هـ ش)، مؤسسۀ تحصیلات عالی اسلامی الغیاث (۱۳۹۶-۱۳۹۸هـ ش) واز ۱/۹/۱۳۹۸ به حیث معاون علمی پوهنتون ایفای وظیفه می نماید.

آثار: کتابها: حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول)، حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم)،

مقالات: نگاه نظام حقوقی سابق و لاحق افغانستان به معاهدات بین المللی،تفاوت نظام حقوقی رومن-جرمن و کامن لا،رویکردها و الزامات منطقه ای توسعه.