پنج شنبه جوزا ۲۴, ۱۴۰۳ ۷:۳۹ ق.ظ
عزیز احمد «کریمی»: معاون امور محصلان
تحصیلات : دکتری روابط بین الملل

معرفی معاونیت امور محصلان:

معاونیت امور محصلان، به حیث مرکز مدیریت و رهبری امور محصلان اعم از محصلان بر حال و فارغ شده می باشد. امور محصلان توسط یک معاون، مدیر، مشاور، کارمند پذیرش و یک مامور دیتابس به پیش برده می¬شود. هدف این اداره انسجام، هماهنگی و مدیریت امور محصلان مطابق به لوایح و طرزالعمل¬های وزارت تحصیلات عالی در مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث است. معاون محصلان مسؤول ارایه تسهیلات و خدمات برای تمام محصلان، ثبت و جذب جدید الشمولان، برگزاری امتحانات کانکور و طی مراحل اسناد شمولیت، معرفی محصلان جدید الشمول به پوهنحی¬ها و دیپارتمنت¬ها، آرشیف اسناد شان، صدور و طی مراحل دیپلوم و ترانسکریپت برای فارغین، توزیع کارت¬های هویت و ارایه خدمات مشوره دهی برای محصلان می باشد.