چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۵:۲۵ ب.ظ

معرفی نامه کمیتۀ انکشاف نصاب و کریکولم


کمیتۀ نصاب و کریکولم مؤسسه به هدف انسجام فعالیت ها در بازنگری، تعدیل، اصلاح و انکشاف نصاب تحصیلی رشته ها در پوهنحی های فعال مؤسسه ایجاد گردیده است. این کمیتۀ جلساتی را به منظور بازنگری و هماهنگی نصاب و مفردات مضامین و رشته های تحصیلی هرازگاهی برگزار می نماید. کمیۀ انکشاف نصاب دارای یک مسئول، یک منشی و ۴ عضو می باشد که در هر یک از پوهنحی ها نیز کمیته های فرعی انکشاف نصاب موجود اند و برنامه های تحصیلی را در هر سمستر بازنگری و تجدید می نمایند. وظایف اساسی کمیتۀ انکشاف نصاب بازنگری نصاب های تحصیلی، نظر سنجی و تحلیل نیازهای اجتماعی، محصلان و بازار کار به ارتباط رشته ها و مفردات درسی مضامین و انکشاف دهی برنامه های تحصیلی مطابق به پیشرفت ها و تحولات علمی، تحقیقی و تدریسی در منطقه و جهان می باشد.

لایحۀ وظایف کمیتۀ انکشاف نصاب و کریکولم


۱- مرور و مطالعۀ نصاب های درسی مؤسسه جهت دریافت نقاط ضعف و قوت آن؛
۲- هدایت به پوهنحی ها و دیپارتمنت ها جهت تهیه و ترتیب پرسشنامه نیازسنجی تحصیلی؛
۳- هدایت به پوهنحی ها و دیپارتمنت ها جهت انجام مقایسه نصاب تحصیلی سایر نهادهای تحصیلی منطقه و جهان؛
۴- تأیید پیشنهاد جابجایی مضامین و کریدیت های سمسترها نظر به لزوم دید؛
۵- مطالبۀ گزارش تحلیل، ارزیابی و توحید پرسشنامه های نیازسنجی تحصیلی؛
۶- هدایت به پوهنحی ها و دیپارتمنت ها جهت تقسیم وظایف به هدف انکشاف و توسعهۀ نصاب تحصیلی در زمان مرود نظر؛
۷- هدایت به پوهنحی ها و دیپارتمنت ها جهت بررسی و اطمینان از تطبیق کریکولم مطابق مفردات درسی و سیستم کریدیت در هر سمستر؛
۸- انجام ملاقات و نشست با اهل خبره و متخصصین رشته ها جهت اصلاح و انکشاف کریکولم تحصیلی؛
۹- سایر صلاحیت های که مطابق اساسنامه و طرزالعمل ها به کمیتۀ محول می گردد.