چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۳:۲۰ ب.ظ

معـرفـی نامـه کمیته نظم و دسپلین

جامعه اکادمیک به عنوان ره روان اندیشه و آگاهی همیشه باید الگوی حسنه و اخلاق خوش در میان اقشار مختلف باشند. دانش و اخلاق دو بال رشد و تعالی در هر شرایط بوده و لازم و ملزوم یکدیگر اند و علم بدون اخلاق در جامعه معنی پیدا ننموده و ره به جای نخواهد برد. از الزامات اساسی دانشگاه ها موجودیت لوایح و مقررات است که در پرتو ٖآن بتوان رفتار اکادمیک افراد وابسته در این نهاد ها را تنظیم نموده و از اعمال که باعث اخلال و نقض حقوق دیگران میشود جلو گیری به عمل آورد و در صورت بروز رفتار ناشایست و غیر اکامیک به صورت شفاف و عادلانه به آن رسیده گی نموده و برای تامین عدالت تصامیم و تدابیر موثر اتخاذ کرد. هت دستیابی به این اهداف کمیته نظم و دسیپلین نظر به پرانسیب ها و پالیسی های وزارت محترم تحصیلات عالی و موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث در این نهاد ایجاد گردید تا در صورت بروز مسایل و مشکلات رفتاری بتوان در پرتو رهنمودها و دساتیر بر محور قواعد و مقرارات اجراات نمود. کمیته نظم و دسیپلین در موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث از بدو تاسیس تشکیل گردیده و در جریان سالهای متمادی حسب موضوعات رسیده، طبق قوانین و مقررات و لوایح عمل نموده است.


لایحه وظایف

۱ – رسیدگی به موضوعات دسپلینی محصلین و کارمندان.
۲ – نظارت جدی بر رعايت نظم اكادميك و حفاظت شاخصه‌هاى كركتر اكادميك.
۳ – نظارت و رعایت اصل شفافيت و هماهنگى در تصميم‌گيرى‌ها.
۴ – تصمیم جمعی برای مجازات آن عده از محصلین که در محیط پوهنتون باعث برهم زدن نظم اکادمیک میگردند
در مطابقت با لایحه نظم دسیپلین.
۵ – فیصله و نهایی ساختن پیشنهادات پوهنئحی ها در پرتو مجازات محصلین.
۶ – بررسي گزارشات واصله از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص محصلین پوهنتون (حسب مورد اعلام تخلف يا اعلام جرائم).
۷ – ارسال دعوت نامه و مصاحبه حضوري از محصلینی که عليه آنان گزارش يا اعلام تخلف شده است.
۸ – رسيدگي و پيگيري برخي از سوابق محصل که به هر دليل ضرورت و تشخيص کمیته نظم و دسیپلین باشد (از آغاز شمولیت تا الحال.
۹ – نظارت و کنترل در خصوص لیلیه های محصلین از لحاظ رعايت قوانين و مقررات وزارت تحصیلات عالی و محيط پوهنتون.
۱۰ – نظارت بر حسن اجراي قوانين محيط پوهنتون در پیوند با محصل (از لحاظ رعايت قوانين و مقررات شرعي و قانوني).
۱۱ – رسيدگي به جرائم عمومي پوهنتون (از قبيل: تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت و…).
۱۲ – رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري (از قبيل: تقلب، اخلال و يا وقفه در برنامه‌هاي کاری پوهنتون و يا لیلیه، ايراد خسارت به اموال پوهنتون و يا لیلیه).
۱۳ – رسيدگي به تخلفات اخلاقي (از قبيل: استعمال دخانيات و مواد مخدر، استفاده از نوارهاي ويدئويي و يا صوتي غير مجاز، عدم رعايت پوشش اسلامي يا آرايش و عدم رعايت شئونات تحصیلی).
۱۴ – رسيدگي به تخلفات سياسي (توهين به شعائر اسلامي و يا ملي، ارتکاب اعمالي بر ضد قوانین نافذه کشور، ايجاد اختشاش و آشوب در محيط پوهنتون).
۱۵ – محرم نگهداشتن اسناد و مكاتيب واطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعد ازختم وظیفه.
۱۶- رسيدگي به تخلفاتي که خارج از محيط پوهنتون صورت گيرد چنانچه به حيثيت و شئون هیئت رهبری پوهنتون لطمه وارد آورد.

چارت کمیته نظم ودسیپلین