چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۴:۵۴ ب.ظ

معرفی نامه کمیته فرهنگی

کمیته فرهنگی مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث یکی از کمیته های فعال در سطح مؤسسه بوده که از مدتی بدینسو در بخش های فرهنگی آغاز به فعالیت نموده و دارای دست آوردهای چشم گیری می باشد از آنجائیکه همه صاحبان فکر و اندیشه بر این عقیده اند که کار فرهنگی اساس و زیر بنای دست یابی به یک جامعه سالم و توسعه یافته و راه حل انتخابی برای درمان و کاهش معضلات و پیش زمینه اجرای برنامه های عمرانی و اقتصادی می باشد، ضروری به نظر می آید که ما هم درین زمینه گام های هرچند کوتاه برداریم.
فعالیت های فرهنگی این کمیته بطور اجمالی به شرح ذیل می باشد.
۱-ترویج فرهنگ مطالعه
۲-بر پایی نمایشگاه ها
۳- برنامه های ورزشی
۴- برپایی جشنواره ها
۵- تجلیل و تشویق محصلین نخبه
چارت تشکیلاتی این کمیته بدین قرار است که دارای یک مسؤل در رأس و چهارعضو برجسته و فعال میباشد.

لایحه وظایف کمیته فر هنگی

 1. برگزاری جلسات منظم وماهوار مطابق به تقویم وجلسات فوق العاده در صورت ضرورت ؛
 2. همکاری با کمیته مرکزی فرهنگی پوهنتون درامور محول شده ؛
 3. ارائه گزارش ماهوار وربع وار ؛
 4. مستند سازی تمام فعالیت های کمیته به منظور ارائه درارزیابی های پوهنتون؛
 5. زمینه سازی برای رشد بیشتر فصلنامه ؛
 6. برگزاری جلسات با محصیلان جهت سهم گیری بیشتر شان در فعالیت های فرهنگی و ورزشی ؛
 7. هماهنگی در سهم فعال داشتن استادان درارائه کنفرانس ها ومحافل دانشجویی ؛
 8. فعالیت های همه جانبه جهت منظم باشکوه برگزارشدن هفته فرهنگی پوهنتون ؛
 9. زمینه سازی اشتراک استادان ومحصلان درجلسات فرهنگی سایر مؤسسات خصوصی وارگان های دولتی؛
 10. زمینه سازی سیر های علمی وتفریحی برای استادان کارمندان ومحصلان ؛
 11. تهیه وتدارک سامان ولوازم مورد ضرورت در محافل ومجالس مربوط به پوهنتون؛
 12. تنظیم کنفرانس های استادان ومحصلان ؛
 13. سایر فعالیت های فرهنگی که طبق پلان استراتیژیک پوهنتون الغیاث ؛
 14. ایجاد گروه(تیم)های ورزشی ذیل
 15. تدویرتورنمنت های ورزشی ؛
 16. اشتراک درمسابقات بیرون از پوهنتون ؛
 17. راه اندازی مسابقات بین صنوف مختلف وانتخا ب برگزیده گان درتیم ورزش پوهنتون ؛
 18. تدارک محل مناسب برای اجرای بازی های ورزش؛
چارت تشکیلاتی فرهنگی