چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۵:۱۹ ب.ظ
281565546_5162838993805997_6586336924570180362_n
اعلان بست کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی الغیاث
مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی الغیاث برای بار اول درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.
پوهنځی شرعیات
ديپارتمنت تعلیمات اسلامی (۴) بست (۲) بست ذکور و (۲) بست اناث.
ديپارتمنت فقه و قانون (۴) بست (۲) بست ذکور و (۲) بست اناث.
پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی
ديپارتمنت قضایی-حارنوالی (۴) بست (۳) ذکور و (۱) بست اناث.
ديپارتمنت اداری-دیپلماسی (۴) بست (۳) ذکور و (۱) بست اناث.
متقاضيان از تاریخ ۲۸/۶/۱۴۴۴ الی ۲۸/۷/۱۴۴۴هـ ق درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپی تذکره تابعيت به مؤسسه مربوطه تسليم نمايند.
آدرس: هرات، سرک شیدایی، بعد از پُستۀ کاریزک مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث
شماره تماس:0728884962،0787385055
https://mohe.gov.af/dr/node/6844 لینک کار یابی وزارت تحصیلات عالی
بست های خالی مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث

 

عنوان وظیفه: کارمند اداری

موقعیت: هرات

مدت قرار داد: دایمی

جنسیت: ذکور

نهاد: مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

تحصیلات: ماستر، لیسانس و فارغ صنف چهاردهم

رشته تحصیلی: شرعیات، مدیریت و حقوق

تجارب : حد اقل دو سال

تعداد وظیفه: 5 بست

تاریخ اعلان :از تاریخ 15 / 8 / 1401 الی 19 / 8 /1401 به مدت پنج یوم

علاقه مندان میتوانند الی تاریخ ختم،خلص سوانح و اسناد تحصیلی خود را به آدرس

ایمیل hr@alghias.edu.af  ارسال و یا حضورا فورمه ثبت نام را از مدیریت منابع بشری مؤسسه اخذ و تکمیل نمایند.

آدرس: هرات، سرک شیدایی، بعد از پُستۀ کاریزک مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

شماره مبایل: 0791681614

281565546_5162838993805997_6586336924570180362_n

 

عنوان وظیفه :کارمنداداری امور محصلان (مأمور دیتابیس)

موقعیت وظیفه : هرات

مدت قرارداد:دایمی

معاش :مطابق پالسی مؤسسه

جنسیت :ذکور

نهاد :مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

ملیت :افغان

تحصیلات :کامپیوترساینس

تعدادشغل: 1

تاریخ اعلام : 1401/2/25

ختم اعلام :1401/3/5

علاقه مندان می توانندالی تاریخ ختم ،کاپی سند تحصیلی و سی وی خود را به آدرس ایمیل (hr@alghias.edu.af) ارسال و یا

حضوراً فورم را از مدیریت منابع بشری مؤسسه اخذ و تکمیل نمایند.

آدرس: سرک شیدایی، بعد از پُستۀ کاریزک«مؤسسۀ تحصیلات عالی اسلامی الغیاث.

شماره مبایل 0797495353

عنوان وظیفه :کارمنداداری امور محصلان (مأمور دیتابیس)

موقعیت وظیفه : هرات

مدت قرارداد:دایمی

معاش :مطابق پالسی مؤسسه

جنسیت :ذکور

نهاد :مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

ملیت :افغان

تحصیلات :کامپیوترساینس

تعدادشغل: ۱

تاریخ اعلام : ۱۴۰۱/۲/۲۵

ختم اعلام :۱۴۰۱/۳/۵

علاقه مندان می توانندالی تاریخ ختم ،کاپی سند تحصیلی و سی وی خود را به آدرس ایمیل (hr@alghias.edu.af) ارسال و یا

حضوراً فورم را از مدیریت منابع بشری مؤسسه اخذ و تکمیل نمایند.

آدرس: سرک شیدایی، بعد از پُستۀ کاریزک«مؤسسۀ تحصیلات عالی اسلامی الغیاث.

شماره مبایل ۰۷۹۷۴۹۵۳۵۳