کانکور ۱۴۰۳

کانکور بهاری 14032
ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صبح الی 4 عصر جریان دارد.
برای کسب معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید.
0790940664، 0798866088
آدرس: هرات سرک شیدایی بعد از پسته کاریزک مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث