کنفرانس علمی خیرالبشر

FB_IMG_1575870420798

تصاویری از حضور پر شور علمای ربانی کنفرانس علمی خیرالبشر که به ابتکار موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث و همکاری تلویزیون اسلامی نگین الغیاث روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ در سالون کنفرانسهای این موسسه تدویر یافته بود.