گزارش بازدید هیئت محترم ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی از مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث

photo_2022-09-03_11-03-47

    هیئت محترم ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی که به منظور بررسی امور علمی، آموزشی، تحقیقاتی و اداری مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث یوم پنج شنبه مورخ 10/6/1401 با ترکیب محترم مفتی صاحب نذیر احمد احمدی، یاسین شمس، محمد فهیم فایض، علی احمد ملاخیل و حکمت الله فیاض تشریف آورده بودند، از فعالیت ها و عملکرد های علمی، تحقیقاتی و آموزشی شعبه های مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث، از جمله معاونیت ها، ریاست های پوهنحی شرعیات و حقوق، کمیته های فعال و مدیریت ها بازدید و ارزیابی دقیق به عمل آوردند. ضمن آن، از امکانات، تجهیزات و تسهیلات این مؤسسه که شامل کتابخانه، کلنیک حقوقی، صنوف درسی، تالار کنفرانس ها و محیط مطالعاتی برای محصلان و استادان می باشند، نظارت و آن را برای پیش برد موفقانه و کسب تجارب عملی محصلان مفید و ضروری دانستند.

    در پایان، ضمن ابراز خرسندی و رضایت از فعالیت ها، عملکردها و تسهیلات این مؤسسه در عرصۀ ارایه خدمات تحصیلی معیاری برای جامعه، برای کارمندان اداری و اکادمیک مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث آرزوی موفقیت و پیروزی در امر خدمت گذاری و تاکید بر تمرکز و توسعه جنبه های نوآورانه و تحقیقات علمی محصلان و استادان نمودند، که این هدایات مورد استقبال هیئت رهبری و تیم کاری مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث قرار گرفت.

     هیئت رهبری، استادان و کارمندان این مؤسسۀ علمی از پروسۀ ارزیابی و رهنمودهای عالمانۀ هیئت محترم ابراز سپاس و امتنان نموده، مشوره های مفید شان را در انجام و بهبود امور علمی و اداری بسیار مؤثر و مفید دانستند.