گزارش تدویر سیمینار آیین نگارش و ویرایش

photo_2023-11-26_16-39-33

سیمینار مذکور با تلاوت آیاتی از قرآنکریم آغاز گردید و سپس مباحثی چون؛ علایم سجاوندی، رسم الخط، جدا و سرهم نویسی، شیوه نگارش مفردات و ترکیبات، صورت املایی کلمات غیر فارسی، ویرایش و ویراستاری، انواع ویرایش، مراحل عملی ویرایش و آشنایی با برخی از اصطلاحات چاپ و نشر به حاضرین در سیمنیار ارایه گردید.
در پایان سیمینار، بحث پرسش و پاسخ مطرح گردید. برخی از شرکت¬کنندگان در مورد محتوای سیمینار پرسش¬های داشتند که به پرسش¬های¬شان پاسخ داده شد و سرانجام سیمینار با دعائیه به پایان رسید.