گزارش تدویر ورکشاپ جایگاه و نقش محصل در چارچوب تضمین کیفیت

photo_2023-11-26_17-08-00

ورکشاپ مذکور با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع گردید و سپس محترم سرداراحمد احمدی هروی، آمر کمیته تضمین کیفیت مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث، مباحث اساسی ورکشاپ را تحت عناوین آتی به حاضرین ارایه نمود:
1. علل تاسیس و ایجاد آمریت ارتقاء و اعتباردهی در وزارت تحصیلات عالی؛
2. تاریخچه کمیته های تضمین کیفیت و رسالت آن؛
3. تشریح مفاهیم معیارهای یازده‌گانه تضمین کیفیت؛
4. جایگاه محصل در فعالیت های تضمین کیفیت؛
5. نقش محصل به عنوان عنصر اصلی و هدف نهایی موسسات تحصیلات عالی؛
6. نقش محصل در فعالیت های علمی و تحقیقاتی؛
7. رسالت محصل در پروسه ارزیابی ها؛
8. عناصر کلیدی و تاثیر گذار مؤسسات تحصیلات عالی؛
9. شاخصه ها و خصوصیات یک محصل حقیقی
در ادامه ورکشاپ، سوالاتی از جانب محصلان در خصوص محتویات ورکشاپ مطرح گردید که پاسخ های قناعت بخشی به آن داده شد، و در پایان ورکشاپ با رهنمودهای حکیمانه و عالمانه معاون صاحب علمی مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث جمع‌بندی گردید و با دعائیه خیر جلسۀ مذکور خاتمه یافت.