چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۳:۳۵ ب.ظ

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث، در نظر دارد به عنوان یک نهاد تحصیلی توانمند در تمام عرصه های اکادمیک، جهت تربیت متخصصان از طریق تدریس معیاری و تحقیقات علمی، ارتقای درجات کیفیت را حاصل نماید و در سطح ملی و منطقوی به عنوان یک نهاد معتبر علمی شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث، با در نظرداشت امکانات و کادرهای موجود و با بهره‌گیری از تکنالوژی جدید آموزشی، زمینه های خوب تدریسی، علمی و تحقیقاتی را جهت تربیت فرزندان کشور و متخصصان مساعد مینماید تا علاوه بر گسترش آموزش و تحقیقات به ارتقای سطح رفاه فرزندان کشور با تحقق اهداف عالی و عدالت اجتماعی در کشور گردد  

پلان استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث