پنج شنبه جوزا ۲۴, ۱۴۰۳ ۹:۴۶ ق.ظ

معرفی پوهنحی

پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی در چارچوب مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث زیر نظر وزارت تحصیلات عالی به عنوان یک نهاد علمی – تخصصی در جهت ترویج فرهنگ حاکمیت قانون و تربیه کادرهای مسلکی (حقوقدانان)، سیاستمداران، قضات، حارنوالان، وکلای مدافع، کارکنان اداره خدمات ملکی در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ خورشیدی با پذیرش (۷۰) محصل از طبقه ذکور و اناث به همت شیخ الحدیث الحاج مولوی صاحب خدا داد «صالح» تاسیس و افتتاح گردید. دوره تحصیل به منظور دریافت مدرک لیسانس در این پوهنحی هشت سمستر (چهار سال) تحصیلی را احتوا مینماید. این پوهنحٔی دارای دو دیپارتمنت میباشد که عبارت اند از دیپارتمنت قضائی حارنوالی و اداری دیپلماسی. محصلانی که وارد این پوهنحی می گردند دروس خویش را از سمستر اول به شکل تخصصی قضایی و اداری دیپلماسی ادامه تحصیل می دهند.

تشکیلات اداری

دیپارتنمت ها